Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 1,803,672 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:26
Chrome 168,902 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:25
Unknown 136,539 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:26
GoogleBot 84,572 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:10
Firefox 76,959 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:25
Bing Bot 64,761 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 18:38
Internet Explorer 59,598 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:04
Safari 23,325 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 19:11
Opera 20,552 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 20:17
Yahoo! Slurp 10,726 Statistics image Thứ ba, 20 Tháng Ba 2018 01:56
iPhone 2,248 Statistics image Thứ ba, 22 Tháng Một 2019 08:00
MSN Bot 1,147 Statistics image Thứ ba, 16 Tháng Năm 2017 00:41
Microsoft Edge 517 Statistics image Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 13:36
Android 206 Statistics image Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 23:23
iPad 151 Statistics image Thứ hai, 21 Tháng Một 2019 03:27
Pocket Internet Explorer 16 Statistics image Thứ hai, 19 Tháng Ba 2018 19:55
Konqueror 13 Statistics image Thứ sáu, 23 Tháng M. một 2018 06:11
Lynx 12 Statistics image Thứ sáu, 09 Tháng Ba 2018 06:20
BlackBerry 11 Statistics image Thứ hai, 03 Tháng M. hai 2018 21:35
Opera Mini 7 Statistics image Thứ hai, 07 Tháng Tám 2017 14:34
Nokia Browser 5 Statistics image Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2017 21:11
netscape 4 Statistics image Thứ hai, 01 Tháng Một 2018 22:45
Nokia S60 OSS Browser 3 Statistics image Thứ ba, 01 Tháng Tám 2017 11:36
galeon 2 Statistics image Thứ ba, 12 Tháng M. hai 2017 03:53
W3C Validator 1 Statistics image Thứ tư, 08 Tháng M. một 2017 09:59
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây